vrijdag 10 februari 2023

WRTS ondersteunt scholieren!

Elke jaar delen we Schoolspullenpassen uit in Nederland als hulp in de aanschafkosten voor ouders die het financieel lastig hebben. Dit jaar proberen we weer ruim 19.000 kinderen te helpen.

Om de kansen van deze leerlingen te vergroten, heeft WRTS een mooie donatie gedaan van 100 Premium Jaarpakketten.  Hiermee kunnen scholieren extra ondersteuning krijgen door overhoringen, woordenlijsten, extra oefenmateriaal, veel uitlegvideo’s en dergelijke.

Een mooie aanvulling voor kinderen in de onderbouw die door de lokale hulporganisaties hierin begeleid worden in diverse plekken in Nederland.

Volg armoedefonds op social media