dinsdag 21 maart 2023

1.500e punt met gratis maandverband is een stap in de goede richting

Stichting Armoedefonds opent 1.500e uitgifte punt in Openbare Bibliotheek Amsterdam.

1 op de 10 (jonge) vrouwen in Nederland heeft niet altijd geld voor maandverband of tampons. Deze producten zijn de laatste maanden duurder geworden door de hogere grondstof- en transportkosten en daarmee groeit ook het aantal mensen dat menstruatie-armoede ervaart.

Zowel het thema armoede als menstruatie is omgeven door schaamte en brengt sociaal isolement en gezondheidsproblemen met zich mee. Stichting Armoedefonds zet zich dagelijks in tegen menstruatiearmoede door gratis menstruatieproducten te verspreiden in heel Nederland. Via deze gerealiseerde Menstruatieproducten Uitgifte Punten (MUP’s) bereikt het Armoedefonds laagdrempelig en vaak op loopafstand de doelgroep.

De 1.500e MUP is onlangs geopend in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA van der Pek). De medewerkers van deze bibliotheek in Amsterdam Noord merken dat er veel mensen het lastig vinden om rond te komen. Er is behoefte aan een plek waar mensen gratis menstruatieproducten mee kunnen nemen. Een locatie zoals deze bibliotheek is toegankelijk voor iedereen waardoor menstruatieproducten op een laagdrempelige manier beschikbaar worden gesteld.

Verspreid door heel Nederland zijn inmiddels 1.500 uitgiftepunten gerealiseerd in scholen, bibliotheken, Voedselbanken, lokale hulporganisaties, wijk- en gezondheidscentra, kringloopwinkels en buurtkastjes. Een stap in de goede richting om menstruatie-armoede een halt toe te roepen. Er blijft echter een grote groep mensen over die nog geen toegang heeft tot gratis producten omdat er nog niet in elke gemeente een MUP gerealiseerd is. Menstruatieproducten zijn geen luxe maar een duidelijke noodzaak om deel te kunnen blijven nemen aan onze maatschappij.

Om de bestaande en toekomstige MUP’s te kunnen blijven voorzien van producten, heeft Stichting Armoedefonds de steun van (nieuwe) donateurs hard nodig.

Volg armoedefonds op social media