woensdag 8 november 2023

Laag armoederisico toont zich niet in de praktijk

 Stichting Armoedefonds ziet de recente daling van het armoederisico, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), niet terug in de praktijk. Uit eigen onderzoek blijkt dat het aantal hulpvragen bij lokale hulporganisaties juist is gestegen. 
 
Het CBS berekende vandaag dat het armoederisico vorig jaar naar het laagste niveau in ruim 45 jaar is gedaald. In totaal liepen 637 duizend mensen een risico op armoede. Het Armoedefonds is blij dat dankzij de energietoeslag en andere tijdelijke maatregelen het risico op armoede afnam, maar ziet een ander beeld op lokaal niveau. Ook tonen de cijfers van het CBS dat in vergelijking met recente jaren er in 2022 meer mensen in een huishouden met een inkomen rond de lage-inkomensgrens waren.
 
Directeur van het Armoedefonds, Henk de Graaf, merkt op: “Ondanks dat we blij zijn dat door de extra maatregelen van het kabinet mensen een jaar lang boven water zijn gehouden, mogen we niet vergeten dat deze cijfers niet altijd een volledig beeld geven van de realiteit voor mensen die in armoede leven. Uit onderzoek dat wij in mei hebben uitgevoerd blijkt dat bij 64 procent van de lokale hulporganisaties, zoals Voedselbanken, het aantal hulpvragen juist is toegenomen.” 
 
Daarbij maakt het Armoedefonds zich zorgen dat door het wegvallen van de tijdelijke maatregelen de armoede verder toeneemt. De Graaf: “We blijven ons inzetten voor het verminderen en verzachten van armoede. Daarbij zijn lokale initiatieven die mensen in financiële nood helpen van groot belang. Lokale hulporganisaties zijn degenen die armoede in Nederland zien, verzachten en bestrijden.” Het fonds roept op tot een gecoördineerde inspanning om armoede in Nederland te bestrijden waarbij aandacht blijft voor de lokale problematiek. 

 

Volg armoedefonds op social media