dinsdag 26 maart 2024

Rotterdam stelt in samenwerking met het Armoedefonds als eerste stad in Nederland grootschalig gratis menstruatieproducten beschikbaar via scholen. Een belangrijke stap om armoede in de stad tegen te gaan en het draagt bij aan kansengelijkheid. Leerlingen van 215 basisscholen en 80 scholen voor voortgezet onderwijs hoeven hierdoor geen lessen meer te missen.

Een op de tien jonge vrouwen (12-25 jaar) wordt ermee geconfronteerd dat er thuis geen geld is om menstruatieproducten aan te schaffen. Vertaald naar Rotterdamse scholen gaat het om ruim 2.100 leerlingen in het basisonderwijs (groep 7 en 8) en op scholen voor voortgezet onderwijs. Een deel van deze leerlingen mist daardoor soms ook schooldagen. Schoolprestaties kunnen daaronder gaan lijden. Om die reden hebben de gemeente Rotterdam en het Armoedefonds de handen ineengeslagen om menstruatiearmoede aan te pakken.

Menstruatieproducten standaard onderdeel maken van de toiletten op scholen dient meer doelen. Het zorgt ervoor dat leerlingen geen lessen meer hoeven te missen of naar schadelijke alternatieve grijpen, zoals toiletpapier of het hergebruiken van maandverband. Het draagt ook bij om het taboe op menstruatie te doorbreken door menstruatieproducten een normale basisbehoefte te maken, net zoals het zeep en toiletpapier.

Met gratis menstruatieproducten voor scholen geeft de gemeente uitvoering aan een raadsmotie die in 2022 breed ondersteund werd. De kosten voor het programma bedragen 82.000 euro per jaar. Penny van Laarhoven, van Stichting Armoedefonds: “Het Armoedefonds is blij met de samenwerking met de gemeente Rotterdam. Door menstruatieproducten op scholen gratis beschikbaar te stellen zetten we een belangrijke stap bij het aanpakken van menstruatiearmoede en het bevorderen van eerlijke kansen voor alle leerlingen.”

Het menstruatie informatieboekje

Scholen kunnen bij het Armoedefonds ook ‘Het menstruatie informatieboekje’ aanvragen. Dit educatiemiddel is gericht op leerlingen van groep 7/8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs en helpt om menstruatie een normaal bespreekbaar onderwerp te maken. Met kennis op jonge leeftijd moet het taboe op zowel menstruatie als armoede worden doorbroken. Het helpt leerlingen minder schaamte te ervaren, geeft hen de durf om gemakkelijker om hulp te vragen en de verschillende producten veilig te gebruiken.

Het informatieboekje is in opdracht van het Armoedefonds ontwikkeld door Menstrucation, dat gastlessen verzorgt op scholen over menstruatie. Dit initiatief wordt ondersteund door CityLab010. Het Armoedefonds en Menstrucation adviseren scholen over het thema. Over de plaats waar de producten beschikbaar worden gesteld is bijvoorbeeld het advies om leerlingen op school niet om producten te laten vragen, maar deze vrij beschikbaar te stellen op het damestoilet en er expliciet bij te vermelden dat deze ook voor thuisgebruik zijn.

 

Wil je ook een steentje bijdragen aan de strijd tegen menstruatiearmoede?

Volg armoedefonds op social media