vrijdag 5 juli 2024

Stichting Armoedefonds roept op tot aanvullend en daadkrachtig armoedebeleid

Stichting Armoedefonds heeft met grote belangstelling en enige bezorgdheid het tweedaagse debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring gevolgd. Tijdens het debat werd ook stilgestaan bij de ambities van het kabinet om armoede niet verder te laten toenemen. Volgens minister-president Dick Schoof wordt armoede door het nieuwe kabinet omgebogen: “Ja, er komen meer kinderen in armoede, maar wel minder dan als we niets zouden hebben gedaan.” Dat schiet volgens het Armoedefonds tekort. De stichting benadrukt de dringende noodzaak voor aanvullende maatregelen om armoede en ongelijkheid daadwerkelijk terug te dringen.

Elk kind heeft recht op een eerlijke start. Zonder een stevig ontbijt of goede schoolspullen staan kinderen direct 1-0 achter.

Het Armoedefonds pleit voor een verhoging van het minimumloon en de uitkeringen. Totdat deze structurele veranderingen zijn doorgevoerd, is er meer steun nodig voor lokale armoedehulporganisaties die gezinnen met geldzorgen bijstaan. Een belangrijk punt van zorg is het ontbreken van een budget voor schoolmaaltijden in het coalitieakkoord. Lotte Meerhoff, woordvoerder Stichting Armoedefonds, benadrukt daarnaast dat ook andere schoolbenodigdheden voor alle kinderen toegankelijke moeten zijn: “Elk kind heeft recht op een eerlijke start. Zonder een stevig ontbijt of goede schoolspullen staan kinderen direct 1-0 achter.”

Premier Schoof noemde het verstrekken van schoolmaaltijden een “prachtig initiatief” en gaf aan te willen onderzoeken of dit kan worden voortgezet. Het Armoedefonds hoopt dat deze woorden zullen worden omgezet in concrete daden en dringt erop aan dit programma te waarborgen en uit te breiden.

Help mee en doneer voor schoolspullen

Het Armoedefonds helpt kinderen in armoede met schoolspullen voor de middelbare school. Help jij een brugklasser aan nieuwe schoolspullen? Doneer dan voor de Schoolspullenactie.

Met de Schoolspullenpas kunnen kinderen voor €50 aan schoolspullen kopen bij verschillende winkels. Zo kunnen ze de spullen kopen die ze nodig hebben én mooi vinden om goed voorbereid naar de brugklas te gaan.

Volg armoedefonds op social media