Close Menu

Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda

Noord-Brabant

De Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda heeft als doelstelling dat kinderen uit geheel Breda, die om de een of andere (financiële) reden buiten de
boot vallen, deel kunnen nemen aan verschillende vrijetijdsbestedingen en/of ontspanningsactiviteiten. De Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda heeft als doelgroep met name kinderen van ouders die door diverse omstandigheden, bijvoorbeeld verliezen van hun baan, en daardoor in financiële problemen zijn gekomen. Ook deze kinderen zouden graag deelnemen aan activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, sportactiviteit(en) bij een club, een voetbalwedstrijd bij wonen, theater bezoek of andere activiteiten waar deze kinderen interesse in hebben. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
3.000 euro
2020
3.000 euro
2019
2.500 euro
2017
500 euro

Nieuws