Close Menu
12 juli 2017
Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen

Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen

Van de gemiddeld per jaar in het hospice verblijvende gasten is een klein deel niet in staat de het verblijf te bekostigen door dat zij financieel niet de middelen hebben. De oorzaken van niet kunnen betalen zijn divers: armoede, schuldsanering/bewindvoering, het niet of slechts gedeeltelijk verzekerd zijn voor de kosten van het verblijf in een hospice etc. De visie van het Gasthuis is dat ieder mens de ruimte moet hebben om in een vertrouwde omgeving afscheid te kunnen nemen van het leven. Voor veel mensen zal dit thuis zijn, maar voor wie het door omstandigheden niet mogelijk is om thuis te sterven biedt het Gasthuis een warm en huiselijk alternatief met 24-uurs zorg. Het Gasthuis heeft geen betaalde krachten in dienst en is geen AWBZ-voorziening. Dit laatste houdt in dat het Gasthuis de vrijheid en ruimte heeft om zoveel mogelijk aan de individuele wensen van de gast tegemoet te komen. Dit houdt ook in dat ze voor een groot deel van de exploitatie afhankelijk is van donaties. 

Voor mensen die in armoede leven is de rust die het geeft als niet naast zorgen over de eigen lichamelijke conditie en het naderende levenseinde zich ook drukt maakt over nota's die niet betaald kunnen worden. 

Stichting Armoedefonds draag € 2.500,- bij, speciaal gereserveerd voor de verblijfskosten van gasten die in armoede leven. 

Beneficianten