Close Menu
20 oktober 2017
Stichting Voedselbank Aalsmeer

Stichting Voedselbank Aalsmeer

Stichting Voedselbank Aalsmeer verzorgt voedselhulp voor mensen die wonen in de gemeente Aalsmeer, en die dit door omstandigheden tijdelijk nodig hebben. De levensmiddelen krijgen zij van winkeliers en producenten die het schenken om verspilling tegen te gaan (bijvoorbeeld bij overproductie of slecht verkoopbare artikelen wegens verpakkingsfouten), of van particulieren die het voor hen kopen. Van al die levensmiddelen stellen zij voedselpakketten samen. Mensen die voor kortere of langere tijd te weinig geld hebben om van te leven kunnen wekelijks een voedselpakket afhalen.

Stichting Armoedefonds draagt 1.000 euro bij om voedselpakketten mogelijk te maken voor mensen die woonachtig zijn in Aalsmeer. 

Beneficianten