Close Menu
19 oktober 2015
Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Joseph Wresinski Cultuur Stichting

"De armsten zeggen het ons vaak : het ergste ongeluk voor de mens is niet de honger, niet het ongeletterd zijn, zelfs niet het zonder werk zitten.  Het ergste ongeluk is te weten dat je niet meetelt, dat zelfs je leed wordt genegeerd"  Père Joseph Wresinski     

Stichting Armoedefonds steunt de Joseph Wresinski Cultuur Stichting met hun project - Zingt het Voort- in Zwolle met mensen die structureel in armoede leven en daardoor zelden tot nooit in de gelegenheid zijn actief te participeren in het culturele leven.

Met dit project geeft de Joseph Wresinski Cultuur Stichting mensen in armoede de kans om hun talenten op het gebied van muziek te ontdekken en ontwikkelen. Een fantastisch programma met zang- en muziekworkshops.

“Het gaat er niet om aan enkele honderdduizenden gezinnen in armoede onze cultuur te distribueren. Het gaat er allereerst om een heel volksdeel toe te staan zelf onderwerp en schepper van cultuur te zijn, mens van cultuur te zijn. Het gaat erom de samenleving als geheel te doen erkennen dat de allerarmsten recht hebben op cultuur en in staat zijn daarvan zelf meester te zijn, en dat hun bijdrage van wezenlijke waarde is voor allen.” Père Joseph Wresinski  

Beneficianten