Close Menu
29 december 2017
Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

Stichting Voedselbank Stichtse Vecht

Een bus is van grote waarde voor een voedselbank. Voedselbank Stichtse Vecht heeft een nieuwe bus kunnen aanschaffen met voldoende capaciteit om de uitgiftepunten in Breukelen en Loenen a/d Vecht wekelijks te kunnen bevoorraden en waarin hun vrijwilligers bij het laden en lossen rechtop kunnen staan. Hiermee zijn de belangrijkste wensen vervuld en kan het zware werk veel makkelijker worden uitgevoerd. 

Gesteund door het Kansfonds, Stichting Armoedefonds (2.000 euro) en het Oranjefonds en dankzij diverse giften van o.a. de Ontmoetingskerk, de Ark Gemeente en Voedselbanken Nederland heeft Voedselbank Stichtse Vecht een nieuwe bus aan kunnen schaffen. 

Beneficianten