Close Menu
15 juni 2018

Voedselbank Stad Groningen

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. De stad Groningen kent veel armoede, er zijn wijken waar maar liefst 50% van de mensen onder de armoedegrens leeft en 20% van de kinderen opgroeit in armoede. Voedselbank Stad Groningen wil huishoudens voorzien van een goed ontbijt. Hoewel de voedselbank veel voedsel ophaalt bij supermarkten en bakkers is er nauwelijks aan belangrijke producten als boter, melk en eieren te komen. 

Stichting Armoedefonds draagt 3.360 euro bij voor de inkoop van boter, melk en eieren zodat de voedselbank deze aan huishoudens kan verstrekken. 

Beneficianten