Close Menu
19 december 2018

Stichting Veul Diech Good

Stichting Veul Diech Good zet zich in voor minder bedeelde mensen in Zuid-Limburg. Net als vorig jaar verzorgen zij een kerstpakkettenactie voor iedereen die in armoede leeft. Hier vallen ook veel ouderen, chronisch zieken en kwetsbare (gezinnen)mensen onder. De pakketten bevatten producten die hard nodig zijn, denk aan voedsel, huishoudproducten en zelfs de huisdieren worden niet vergeten. 

Stichting Armoedefonds draagt 1.100 euro bij. Hiermee kan Stichting Veul Diech Good, naast de gesponsorde spullen die zij ontvangen, de pakketten aanvullen met broodnodige producten. 

 

Beneficianten