Close Menu
17 oktober 2018

Steeds meer aanvragen bij particuliere armoedebestrijders
Het aantal mensen dat aanklopt bij particuliere armoedebestrijdingsinitiatieven in hun gemeente is tussen 2013 en 2017 met achttien procent gestegen. Dat constateert Stichting Armoedefonds, dat vandaag op Wereldarmoededag de resultaten presenteert van een onderzoek naar trends binnen lokale armoedebestrijding in Nederland. 

Het CBS constateerde in haar rapport Armoede en Sociale Uitsluiting begin dit jaar dat er in 2016 een totaal van 590 duizend van de ruim 7,2 miljoen huishoudens moest rondkomen van een laag inkomen; 8,2 procent van de Nederlandse bevolking. Laag is maandelijks netto € 1030 voor een alleenstaande en € 1940 voor een paar met kinderen.

Pas dit jaar, in 2018, zou volgens het CBS het aantal mensen dat moet rondkomen van een laag inkomen dalen naar 7,9 procent van de bevolking. Een deel van die mensen zoekt hulp op gemeentelijk niveau bij de overheid, zoals via de regeling individuele bijzondere bijstand of de individuele inkomenstoeslag. Een ander deel zoekt hulp bij particuliere armoedebestrijders. 

En de hulpvraag bij die laatste groep stijgt, zo blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van Stichting Armoedefonds. Stichting Armoedefonds is de grootste organisatie in Nederland die nationaal geld ophaalt en verspreidt onder lokale private armoedebestrijdingsinitiatieven. Er worden organisaties ondersteund als de Vakantiebank, No Budget restaurants, de Voedselbank en lokale afdelingen van Stichting Leergeld.

Het thema ‘trends binnen private lokale armoedebestrijding’ is in Nederland op deze manier nog nooit onderzocht. Naast de stijging van de totale hulpvraag constateerden de onderzoekers nog iets anders opvallends; de toename deed zich vooral voor bij organisaties die zich bezighouden met sociale thema’s, zoals het aanbieden van vakantietrips voor minder bedeelden of het organiseren van maaltijden in de wijk voor mensen die eenzaam zijn.

Opvallend is verder dat 46 procent van de hulpvragers een jaar of langer als klant aan een particuliere hulpinstantie blijft verbonden. Eerder dit jaar constateerde het CBS al dat er ondanks de toenemende economische groei een stijging van de kans is om als huishouden langdurig in de armoede te belanden.

De gemeenten zien de organisaties daarnaast steeds vaker als partner, vooral bij de uitvoering. ,,Het particuliere initiatief om armoede op lokaal niveau te bestrijden, vervult een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse samenleving’’, aldus een woordvoerder van Stichting Armoedefonds. ,,Zowel burgers als gemeenten weten in hun eigen regio particuliere armoedebestrijders steeds beter te vinden.’’

Onderzoek: Trends en ontwikkelingen binnen de lokale armoedebestrijding 2013-2018