Close Menu
7 december 2018

Opinie

Welke armoedecijfers zijn juist?

Armoedebestrijders in Nederland zijn niet geholpen met de recente cijfers van het SCP en het CBS over armoede – want die lijken elkaar tegen te spreken.

Het zijn verwarrende tijden voor beroepskrachten en leken die zich beroepsmatig of vanuit een gevoel van sociale betrokkenheid interesseren voor de stand van de armoede in Nederland.

Nederland telt twee aan de landelijke overheid gelieerde organisaties die periodiek en in principe grondig onderzoek doen naar armoedetrends in Nederland. En wel het Sociaal en Cultuur Planbureau en het Centraal Bureau voor Statistiek. Geen enkele armoedebestrijdingsorganisatie heeft de statistische kennis en mankracht en budgetten om de kwaliteit van dergelijk onderzoek te overtreffen.

Probleem is alleen dat de beide organisaties verschillende criteria hanteren.
Het CBS vindt dat je als alleenstaande een laag inkomen hebt als je maandelijks € 1040 te besteden hebt. Het SCP € 1139 euro.

Verder loopt het SCP een jaar achter op CBS. SCP kwam dit jaar met armoedecijfers van 2016, terwijl CBS dit jaar met de cijfers over 2017 kwam.

De persafdelingen van de twee organisaties interpreteren de onderzoek van hun organisaties op hun eigen manier, kennelijk zonder ermee rekening te houden dat de ander er ook al iets over zei en naar buiten bracht. Het gevolg? 

In januari komt het CBS met een onderzoek dat door de NOS, en met hen vele nieuwsorganisaties, wordt meegenomen onder de kop ‘Langdurige armoede neemt toe in Nederland’

Het SCP kwam eind november met een rapport dat door de media wordt samengevat met: ‘Nederland telt minder mensen die in armoede leven’.

Het CBS meldde echter enkele weken daarvoor al: ‘Voor het eerst in vier jaar is het aantal huishoudens met een laag inkomen weer gestegen.’

En begin oktober kwam het SCP met een veelbesproken onderzoek over ,werkende armen’. De cijfers bleken uit 2014 en het probleem, hoewel zeer relevant, wordt minder vergeleken met 2014.

Als professional ben je minstens een halve dag bezig om uit te zoeken waar de verschillen en overeenkomsten zitten tussen de armoede-rapporten van CBS en SCP. En waar eventueel appels met peren worden vergeleken. En wat er nu werkelijk speelt in Nederland.

Samengevat en concluderend is dit vanaf een meta-standpunt de rode draad: armoede in Nederland daalt in absolute aantallen, heel licht. Maar binnen die licht slinkende groep armen stijgt het aandeel van mensen dat langdurig, langer dan vier jaar, in armoede zit.

Een leek gaat dat allemaal niet uitzoeken. Die denkt alleen: ,,Armoede in Nederland? Daar was toch iets mee, maar wat?’’

Minister Wouter Koolmees van SZW, doe iets! Laat deze bewuste afdelingen binnen deze instituten met elkaar communiceren en in de toekomst een gezamenlijk rapport uitbrengen. Er is grote behoefte aan eenduidige cijfers. In het belang van de geloofwaardigheid van de overheid. In het belang van een effectieve armoedebestrijding. Maar vooral in het belang van de Nederlander onder de armoedegrens zelf.

Teije Brandsma, woordvoerder Stichting Armoedefonds.