Close Menu
29 maart 2019

Leren in de dierentuin; dieren maken een verschil

Wist u dat dieren een positieve invloed hebben op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen? Ook kinderen met special needs hebben veel baat bij het contact met dieren. Met uw hulp heeft Stichting Armoedefonds een bijdrage kunnen leveren aan een programma gericht op dier-ondersteunde therapie en activiteiten van stichting SAM en Leerdier. Initiatiefnemers Richard Griffioen en Carmen Maurer: “In onze programma’s komen kinderen in contact met boerderijdieren, paarden en honden. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen zich. Een dier motiveert kinderen om sociaal contact aan te gaan en om samen te werken. Ze ontspannen, hun concentratie neemt toe en in de interactie met het dier doet het succeservaringen op wat hun zelfvertrouwen ten goede komt.” 
 
Met dieren leuker leven programma van Stichting SAM en Leerdier  
Het programma “Met dieren leuker leven” is ontwikkeld door Stichting SAM en Leerdier, coaching & pedagogische begeleiding. Het programma vindt plaats in het Onky Donky Huis  van Stichting Onky Donky, naast kinderboerderij de Grebbehoeve van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen.  In het programma staat het contact tussen kind en dier centraal. 
 
Het programma is ontwikkeld voor kinderen met Down Syndroom en kinderen met autisme (ASS) tussen de 8 en 14 jaar. Deze kinderen hebben veelal problemen met het deelnemen aan activiteiten die de maatschappij van hen vraagt. Tijdens de interactie met de dieren komen zaken, die kinderen in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde. Een dier laat kinderen ervaren of iets wel of niet werkt. Door de directe feedback van het dier kan het kind op een veilige manier oefenen met verandering van gedrag. Een dier motiveert kinderen om sociaal contact aan te gaan en samen te werken. Vanuit spel, plezier en ontspanning wordt er door het kind ervaringsgericht geleerd.  
 
Maatjesprogramma
Aan het programma is ook een maatjesprogramma gekoppeld. De maatjes zijn kinderen zonder beperking. Graag willen we aan het maatjesprogramma kinderen laten deelnemen die te maken hebben met een achterstand op het reguliere onderwijs e/o lastige thuissituaties, zoals kinderen die langdurig in armoede leven. Het maatjes-programma is ook toegankelijk voor de broertjes en zusjes van deelnemende kinderen met een beperking. (In Nederland groeit nog 1 op de 9 kinderen op in armoede, er zijn 100.000 multiprobleem gezinnen en we tellen 75.000 kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking).  


 
Graag stellen we u voor aan Micha.
Deze gezellige jongen is 15 jaar oud en woont in Smilde, samen met zijn vader en moeder, zijn oudere broer (17) en zijn tweelingbroertjes (11). Micha houdt van trommelen, zwemmen en een balletje trappen. En sinds kort is hij gek op konijnen, ezels en kippen. Daarover straks meer! 
 
Micha heeft een zeldzaam syndroom, waarbij autisme en microcefalie passen. Hierdoor hebben zijn hersenen zich niet volledig kunnen ontwikkelen. Hij functioneert op het niveau van een 3-jarige. Micha praat moeilijk, is onzeker en erg druk. Hij is als het ware een peuter in een groot lichaam, wat moeilijke situaties oplevert. 
 
Moeder Debora (41): “Micha kan ineens heel hard gaan rennen. Daarom zit hij vaak in een rolstoel als we naar buiten gaan. Dat is dan zijn veilige plek en daar blijft hij netjes in zitten. Het is dus niet omdat hij niet kan lopen, maar voor zijn eigen veiligheid en dat van zijn omgeving.” 
 
Bijzonder knuffelbare therapeuten
Dit jaar is Micha gestart met therapie bij Stichting SAM, in Rhenen. De stichting wordt ondersteund door Stichting Armoedefonds. Tijdens de therapiesessies kunnen kinderen met een verstandelijke beperking zich op een hele bijzondere manier ontwikkelen. Namelijk met hulp van dieren van de kinderboerderij!  
Initiatiefnemer Richard Griffioen: “Dankzij deze therapie krijgen kinderen als Micha continu succeservaringen. Konijnen zijn bijvoorbeeld speciaal getraind om te komen als je met een belletje rinkelt. Zo zien de kinderen verbanden en er gebeurt iets positiefs: het konijntje komt naar ze toe en ze kunnen even knuffelen.”  
 
Van een afstandje keek moeder Debora trots toe: “Tijdens de sessie liep Micha heel kalm tussen de kippen en heeft hij zelfs een kalkoen gevoerd. Dat zou hij anders nooit durven. Als afsluiting mocht hij met ezeltjes lopen. Normaal kan hij niet lopen, hij rent altijd. Nu liep hij heel rustig naast de ezels. Er kwam een rust over hem heen. Thuis is dat nog nooit gelukt.” 
 
Kinderen zoals Micha maken een ongekende ontwikkeling door dankzij de dierentherapie. Hij was voorheen minder zelfstandig en leerde weinig nieuwe vaardigheden. Micha ziet nu beter verbanden tussen dingen. Hij is rustiger en gebruikt zelfs andere en moeilijkere woorden. Prachtige resultaten! 
 
“Laatst gingen we zwemmen. Andere ouders zitten er dan relaxed bij. Wij moeten alleen maar opletten. Toen zag Micha een leuk meisje waarmee hij ging spelen. Normaal kan hij dan wel eens wild doen of met spullen gooien. Maar nu heeft hij een uur heerlijk gespeeld! Zo fijn.” 
 
Er zijn nog veel meer kinderen met een verstandelijke beperking, die ook zo’n mooie ontwikkeling kunnen doormaken. Net als Micha. Om dat mogelijk te maken zijn er extra plekken nodig om de dierentherapie aan te bieden. Op dit moment is er één locatie, in Rhenen. Het doel is om vier extra locaties te realiseren. Het zou geweldig zijn als u daaraan wilt meehelpen door een gift te doen. 
 
Samen kunnen we er voor zorgen dat nog veel meer kinderen zoals Micha toegang hebben tot dierentherapie. En dat nog veel meer moeders zoals Debora trots kunnen toekijken.  
 
Helpt u vandaag nog mee? Heel hartelijk dank!

Mensen in armoede steunen?

Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan initiatieven rondom armoedebestrijding. 
Wilt u ons werk ondersteunen?  
 

DONEER NU    STEUN EEN PROJECT    IK ZOEK HULP 

Beneficianten