Close Menu
10 december 2019

Stichting Armoedefonds maakt zich grote zorgen over armoedetrends

Stichting Armoedefonds maakt zich grote zorgen over de gisteren door het CBS gepubliceerde armoedecijfers. Die geven aan dat het aantal mensen dat in armoede leeft niet verder daalt. En dat terwijl de economie momenteel op volle toeren draait.

In 2018 moesten 584.000 van de bijna 7,4 miljoen huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dit waren er net zoveel als in het voorgaande jaar, zo vat het CBS haar bevindingen samen. Tijdens de economische crisis van 2011–2013 nam het percentage huishoudens met een laag inkomen fors toe, van 6,9 tot 8,9 procent in 2013.

Daarna daalde dit aandeel gelukkig weer tot 7,9 procent in 2016 - en bleef de daaropvolgende twee jaar ongewijzigd. Met andere woorden: het aantal huishoudens dat met armoede kampt is vanaf 2016 tot eind vorig jaar hetzelfde gebleven.

Ondertussen draaide de Nederlandse economie wèl volop. Het bruto binnenlands product (bbp) nam in 2018 met 2,8 procent toe en gaat in 2019 op 2,6 procent uitkomen. Daarmee wordt 2019 het zesde jaar op rij met economische groei.

,,Wat gaat er hier mis?’’ vraagt Teije Brandsma, woordvoerder van Stichting Armoedefonds zich af. ,,In een periode dat een deel de van Nederlander volop geld verdient, of beter geformuleerd in macro-economische termen; dat er waarde wordt toegevoegd aan het totaal van Nederlandse producten en diensten, is er een groep die volstrekt buiten deze ontwikkeling blijft staan.’’

Bijna dagelijks wordt Stichting Armoedefonds, via de partnerorganisaties die ze ondersteunt, maar ook via binnengekomen emails, telefoontjes en brieven van ervaringsdeskundigen, geconfronteerd met schrijnende gevallen van armoede die er onder deze 584.000 huishoudens bestaan.

Stichting Armoedefonds ziet drie hoofdoorzaken voor deze door het CBS geconstateerde trend. Het eerste is dat het kostenniveau van vaste lasten voor de gemiddelde Nederlander de afgelopen decennia gestaag omhoog is gekropen. Het tweede is de toenemende complexiteit van de samenleving, met name door de digitalisering. Een deel van Nederland, met name ouderen en de laagst opgeleiden, weet de aansluiting daardoor niet meer te behouden.

,,Maar de derde en voornaamste reden is dat de overheid, ondanks goede bedoelingen en een aantal veelbelovende initiatieven, niet met beleid komt dat deze groeiende inkomenskloof een halt weet toe te roepen’’, aldus Brandsma. 

,,En de grote vraag is natuurlijk: hoe moet dat straks als de economie zich weer in een laagconjunctuur bevindt? Met wat voor cijfers worden we dan geconfronteerd?’’

 

Voor meer informatie over het bovenstaande persbericht, of voor een interview bel of email naar:
Teije Brandsma; teije@armoedefonds.nl , mobiel: 06 – 22219970.