Close Menu

Spoedactie voedselhulp tijdens coronacrisis levert al ruim 12.000 euro op!

26 maart 2020
Spoedactie voedselhulp tijdens coronacrisis levert al ruim 12.000 euro op!

De online collecte en overige giften via de website voor voedselhulp tijdens de coronacrisis heeft tot nu toe 12.000 euro opgeleverd. Met het ingezamelde geld heeft Stichting Armoedefonds zeven lokale hulporganisaties blij gemaakt. Het gaat om Voedselbank Woerden, Voedselbank Elburg-Oldebroek, Voedselbank Het Hogeland, Voedselbank Montfoort, Vincentiusvereniging in Nijmegen, Stichting Veul Diech Good en Stichting De Melkkan. Deze organisaties zullen het geld direct gebruiken voor voedselhulp aan de arme mensen in hun klantenkring.  Stichting Armoedefonds dankt iedereen die deze actie met een bijdrage heeft ondersteund.

Help mee!
De actie loopt de komende weken nog door. Daarnaast kijkt Stichting Armoedefonds naar andere manieren de lokale hulp aan arme mensen te ondersteunen. De stichting is bezorgd omdat juist in deze tijd mensen in armoede een zeer kwetsbare groep vormen.

Mensen maken zelf collectebussen aan
Na de start van de online actie heeft een aantal mensen zelf een online collectebus aangemaakt. Het is prachtig om te zien, dat mensen op deze manier zelf een steentje willen bijdragen. Ook het geld wat met deze collectes wordt ingezameld komt volledig ten gunste van de voedselhulp in Nederland.

Beneficianten