Close Menu
17 april 2020

Armoedebestrijders zien in coronacrisis hulpvraag op twee manieren toenemen.

De armoedebestrijders van Nederland hebben vanwege de coronacrisis twee soorten extra hulpvragen gehad de afgelopen weken. Dat is de conclusie na een eerste inventarisatie van Stichting Armoedefonds onder lokale armoedebestrijders over de dynamiek achter de stijging van de aanvragen sinds de start van de corona-uitbraak.

Bijna twintig procent van de Nederlanders ervaarde in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis, zo becijferde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Tegelijkertijd signaleren armoede-organisaties een toename van het aantal hulpvragen. Omdat er over dat laatste nog nauwelijks cijfers bekend zijn, heeft Stichting Armoedefonds een eerste onderzoek uitgevoerd. De organisatie heeft, als landelijke instantie die zich inzet voor specifiek de lokale armoedebestrijder, al begin 2019 een landelijk register, hulpbijarmoede.nl, opgericht om alle plaatselijke initiatieven in het land in een databank te krijgen.

Daaruit is een representatief deel gecontacteerd om een gedetailleerder beeld te krijgen over de toename. Het blijkt dat er een tweedeling is. Ten eerste zijn er de armoedebestrijdingsorganisaties die zich bezighouden met non-food items, zoals het verschaffen van leermiddelen en kleding. Zij rapporteren doorgaans een kleine stijging van het aantal aanvragen, een stijging van tussen de vijf en tien procent, hulpvragen die nu overigens praktisch geheel telefonisch binnenkomen. Deze organisaties denken dat er rond de zomerperiode, vanwege het verwachte aantal faillissementen, een nog grotere hulpvraag gaat ontstaan.

De tweede groep zijn zelfstandig opererende organisaties die gratis levensmiddelen verschaffen. Zij rapporteren een stijging de afgelopen weken van in sommige gevallen bijna honderd procent. En ze verwachten eveneens dat het aantal aanvragen richting de zomer verder gaat toenemen. ,,De stijging komt vooral van de groep tweeverdieners van wie het contract van één van hen niet is verlengd, van mensen uit de horeca met een nulurencontract en van vaak startende ZZP'ers'', licht directeur Jacco van den Essenburg van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg, een van de beneficianten van Stichting Armoedefonds, toe.

Een andere gecontacteerde organisatie, stichting IDO in Lelystad, die ondermeer maaltijden verschaft aan mensen die daarvoor bij de Voedselbank net niet in aanmerking komen, ziet eveneens een stijging. ,,Toen er de afgelopen weken werd gehamsterd verdwenen de huismerken als eerste uit de supermarkt'', vertelt IDO-directeur Veerle Rooze. ,,Toen mensen ineens noodgedwongen aan de A-merken moesten, ontstond er bij ons een stijging. Sommigen kunnen zich dat eenvoudigweg niet veroorloven.'' Voor de corona-crisis kwamen er circa 130 mensen bij de stichting voor een maaltijd langs, nu zijn het er 234.

Overigens zijn er ook hoopgevende signalen. De lokale afdelingen van de landelijke Stichting Leergeld geven ondermeer laptops aan kinderen die dit nodig hebben om op school mee te doen. Sommige afdelingen van Stichting Leergeld zagen de afgelopen weken, nu kinderen noodgedwongen afstandsonderwijs volgen, een stijging van de aanvragen van tien procent of meer. Maar er waren ook organisaties die hiermee nauwelijks extra werk hadden. Zoals stichting Leergeld in Horst aan de Maas. Coördinator Jos Cox daar: ,,Onze bijdrage was hierin niet nodig. We constateren dat de scholen hier ter plaatse al goed georganiseerd zijn en iets voor hun kinderen hadden geregeld.''