Close Menu
3 juli 2020

Door de Europese subsidie te laten liggen doet de overheid kwetsbare mensen in Nederland tekort

Volgens berekeningen van het CPB neemt de armoede in Nederland met het huidige kabinetsbeleid de komende jaren met ruim een kwart toe. En dan is er nog niet eens rekening gehouden met de coronacrisis. Het kabinet koos er de afgelopen jaren bewust voor om geen aanspraak te maken op een Europese subsidie.

Stichting Armoedefonds vindt dat het kabinet nu een andere keuze moet maken. “Door de Europese subsidie te laten liggen, doe je kwetsbare mensen in Nederland tekort. Uit recent door ons gehouden onderzoek blijkt dat in 2020 door een stijging van het aantal hulpvragen er 25 tot 50 miljoen euro nodig is, om ervoor te zorgen dat de lokale armoedebestrijders hun werk kunnen voortzetten, ”aldus Irene Verspeek.

Politieke partijen kunnen aan de hand van het rapport van CPB nu hun keuzes maken voor het toekomstige regeringsbeleid om te zorgen dat er minder armoede komt.