Close Menu
22 juli 2020

Quiet Den Bosch ontvangt 10.000e Schoolspullenpas van Armoedefonds

Stichting Armoedefonds deelt dit jaar een record aantal Schoolspullenpassen uit aan zeker 125 lokale hulporganisaties in Nederland. Met de passen wil het Armoedefonds kinderen in armoede helpen om een goede start te maken op de middelbare school. Op donderdag 23 juli zal kinderburgemeester Saleisha Kreté in ’s-Hertogenbosch de 10.000e Schoolspullenpas overhandigen aan Quiet Den Bosch, één van de deelnemende organisaties. In 2019 werden in totaal 5.672 passen verstrekt.

Groeiende groep
Het Armoedefonds is blij dat het mede dankzij bijdragen van donateurs en vermogensfondsen dit jaar lukt om 10.000 kinderen met een pas te ondersteunen. Tegelijkertijd maakt de organisatie zich zorgen om de zichtbare stijging. “De toename van het aantal kinderen waarvoor een pas is aangevraagd maakt pijnlijk duidelijk dat er in Nederland steeds meer kinderen zijn, waarvoor het kunnen kopen van een schoolagenda, tas of set pennen niet vanzelfsprekend is,”aldus Irene Verspeek, woordvoerder van Stichting Armoedefonds.

Stijging schoolkosten middelbaar onderwijs
Uit de Schoolkostenmonitor van afgelopen jaar blijkt dat de totale schoolkosten in de afgelopen drie jaar voor alle onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs zijn gestegen. Het is voor ouders die het financieel lastig hebben, hierdoor nog een grotere uitdaging om hun kind goed toe te rusten voor de middelbare school. In de praktijk zien leraren en hulpverleners vaak dat kinderen die in armoede opgroeien zonder de juiste spullen aan het schooljaar beginnen. Dat zorgt direct voor een achterstand en een uitzonderingspositie.

Veel stress door extra kosten
Het kunnen volgen van onderwijs biedt kansen om aan de armoede te ontsnappen. Voor veel gezinnen die langdurig in armoede leven, zijn schoolkosten echter moeilijk op te brengen. En wanneer een kind naar de middelbare school gaat, zijn er veel extra kosten. Denk aan een fiets, een laptop, schooltas, rekenmachine, agenda, kaftpapier. De Schoolspullenpassen kent een tegoed van 50 euro waarmee bij de deelnemende winkelketens school-en gymspullen gekocht kunnen worden. De passen worden aan het begin van de zomervakantie uitgedeeld aan de kinderen en hun ouders. “Dat je het van tevoren krijgt, neemt zoveel stress weg. Dan hoor ik van ouders: daar hoef ik me dan de hele zomer geen zorgen meer over te maken, “aldus brugfunctionaris Wenda Post-Gall die arme gezinnen vanuit de gemeente Groningen ondersteunt.

Zelf winkelen
Stichting Buiten de Boot uit Zwolle is één van de lokale organisaties die dit jaar kinderen heeft aangemeld. “We gaan meestal met ouders en kind op pad om de schoolspullen uit te zoeken. Kinderen vliegen mij van blijdschap om de nek, maar daar gaat het me niet om; ik doe het echt voor de kinderen, zodat ze vooruit kunnen op school en niet in een sociaal isolement terecht komen, ” aldus Eline van het Noordende van Buiten de Boot. Ria Frowijn van Stichting Leergeld Houten vult aan: “De kinderen zijn dankbaar, omdat ze zelf kunnen gaan winkelen. Die kiezen hun eigen kleurtjes, hun eigen ontwerp en dat bevestigt je identiteit vooral als puber.” Het tegoed van 50 euro kan alleen besteed worden aan producten die volgens de deelnemende winkeliers vallen onder schoolspullen.