Close Menu
20 maart 2015
Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch

Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch

De stad ’s-Hertogenbosch telt ongeveer 150.000 inwoners. Daarvan leven tussen de 3.000 en 6.000 kinderen onder de armoede grens, volgens de gemeente. Schoolgaande kinderen - in de greep van de armoede - kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen.

Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch helpt kinderen waar thuis weinig geld is, om zo normaal mogelijk naar school te gaan en aan vrijetijdsbesteding te doen. Er wordt bijgedragen aan bijvoorbeeld zwemles, schoolkamp of een schoolreisje. "Soms gaan kinderen niet mee op kamp omdat de ouders het niet kunnen betalen. Als kind zijnde voel je dat goed aan. Je hebt dan drie keer last: de tijd voordat het kamp plaatsvindt, je mist het kamp omdat je er niet bij bent en na het kamp hoor je alle verhalen", vertelt Diny coördinator van Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch.  

Voor kinderen die naar de eerste klas gaan van het voortgezet onderwijs, kent Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch een fietsregeling. Jongeren die 16 of 17 jaar oud zijn en naar het MBO gaan en geen aanspraken maken op een OV jaarkaart kunnen ook hulp krijgen. Stichting Leergeld kan helpen door een gedeelte van de reiskosten te betalen. Hans: "Wij helpen deze gezinnen graag, daarnaast vinden we dat eigen verantwoordelijkheid en eigen regie voorop staat. Je bent altijd zelf verantwoordelijk. Daarom is er ook een klein percentage voor de fiets en reiskosten eigen bijdrage".

Dankzij de steun van onze donateurs en giftgevers is Stichting Armoedefonds in staat om organisaties als Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch te steunen met een bedrag van € 750,- bij hun strijd tegen armoede. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Wilt u ook een bijdrage leveren? Steun ons!

 

 

Beneficianten