Close Menu

Stichting Voedselloket Almere

Flevoland

Het VoedselLoket Almere(VLA) wil mensen die merken zelf niet voldoende geld te hebben om alle vaste lasten te betalen en te leven zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig maken.

In de tijd die dat kost ondersteunt VLA deze huishoudens met basisboodschappen, kleding, speelgoed, ondersteuning in de vorm van gratis aanbod en advies én een verplicht hersteltraject via een professionele hulpverlener

Hulp van VLA is nooit vrijblijvend. VLA verwacht dat klanten actief deelnemen aan een hulpverleningstraject, zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen kunnen staan. VLA kan met trots melden dat haar cliënten gemiddeld na zo'n 6 maanden weer op eigen benen kunnen staan.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2018
2.500 euro
2.000 euro
2017
3.800 euro
2.500 euro

Nieuws