Close Menu

SchuldHulpMaatje Leeuwarden

Friesland

Een stad als Leeuwarden kent helaas steeds meer mensen die met financiële problemen te kampen hebben. Vaak ontstaan daardoor ook structureel schulden die op eigen kracht niet of bijna niet kunnen worden opgelost.
Vaak zijn deze schulden buiten hun schuld om ontstaan, bijvoorbeeld doordat men werkloos of ziek werd, maar ook iets als een scheiding of een te duur afgesloten lening kan hebben geleid tot schulden.

Geldzorgen kunnen je denken en je gedrag gaan beheersen. Dat kan zo erg worden, dat je hulp van anderen nodig hebt om die zorgen de baas te worden.
Voor die hulp kan een Schuldhulpmaatje zorgen !

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
500 euro
2020
350 euro
2019
100 euro

Nieuws