Close Menu

Voedselbank de Utjouwer

Friesland

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

Het doel van de stichting is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten; ‘helpen waar geen helper is´. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2019
1.750 euro

Nieuws