Close Menu

De Rondkomers

Gelderland

In Doetinchem heeft ongeveer één op de vijf huishoudens financiële problemen of een risico hierop. De Rondkomers zet daarom themagericht projecten en initiatieven op om het taboe te doorbreken. De Rondkomers is een samenwerking tussen Buurtplein, gemeente Doetinchem, Platform Armoedebestrijding Doetinchem, Laborijn, UWV, Rabobank Graafschap en Betaald Voetbal De Graafschap.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2020
4.435 euro