Close Menu

Schuldhulpmaatje Ermelo

Gelderland

De Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo is een initiatief van het Diaconaal Platform. Binnen het platform werken elf Ermelose kerkgenootschappen samen op gebied van armoedebeleid en de WMO.  Ook de voedselbank wordt vanuit het Diaconaal Platform gesteund.

SchuldHulpMaatje Ermelo is met haar maatjes actief voor alle inwoners van de gemeente Ermelo.  Wij willen naast de medemens in nood staan en hem of haar helpen om op de juiste wijze met de gegeven omstandigheden om te gaan.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2016
750 euro

Nieuws