Close Menu

Voedselbank Apeldoorn

Gelderland

De Voedselbank Apeldoorn werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.

In Apeldoorn worden momenteel iedere week aan circa 250 tot 270 gezinnen voedselpakketten verstrekt!

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2016
1.620 euro

Nieuws