Close Menu

Voedselbank Groesbeek e.o.

Gelderland

Onze vrijwilligers vinden het zonde dat er in Nederland nog zoveel voedsel weggegooid wordt. Door dat voedsel in te zamelen, helpen we mensen die van voedselhulp afhankelijk zijn. Het gaat om mensen die door omstandigheden niet genoeg geld meer hebben om van te leven. Langdurige ziekte, geen werk meer, echtscheiding, e.d. zijn vaak oorzaken dat mensen in inkomen fors achteruit gaan. De vaste lasten (hypotheek/huur, energiekosten, verzekeringen, e.d.) blijven meestal hoog. Als mensen dan te weinig geld hebben om van te leven, kunnen ze elke week een gratis voedselpakket krijgen. We krijgen hulp van bedrijven en maatschappelijke instellingen met ruimte, spullen, voedsel en geld. We maken kosten voor vervoer en opslag van voedsel. Daarbij zorgen we dat het voedsel hygiënisch en veilig behandeld wordt. De maatregelen daarvoor kosten geld, zoals gekoeld vervoer, koelkasten en vrieskisten, e.d. Wij kunnen dit werk alleen doen met hulp van inwoners, instellingen en bedrijven. 

 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2020
1.950 euro