Close Menu

Vincentiusvereniging Groningen

Groningen

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
500 euro