Close Menu

Stichting Veul Diech Good

Limburg

Stichting Veul Diech Good heeft als doel om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Zuid-Limburg en het bevorderen van het welzijn van zieken, chronisch zieken en gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
5.000 euro
5.000 euro
350 euro
265 euro
2020
2.500 euro
6.652,50 euro
1.500 euro
500 euro
7.500 euro
1.500 euro
2019
500 euro
250 euro
2.500 euro
2018
250 euro
1.100 euro
2.500 euro
2017
1.500 euro
500 euro
1.500 euro

Nieuws