Close Menu

Huiskamer voor vluchtelingen Eindhoven

Noord-Brabant

Het Jongerenhuis zet in het centrum van Eindhoven onder de vlag van het Jongerenhuis een Huiskamer op voor vluchtelingen zonder woonplek. De doelstelling van het Jongerenhuis is naast het samenwonen van vluchtelingen en studenten ook activiteiten en projecten te ontplooien voor vluchtelingen buiten het Jongerenhuis.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2020
2.875 euro