Close Menu

Stichting De Herberg

Noord-Brabant

Steeds meer mensen raken tussen wal en schip. Stichting de Herberg Breda biedt vanuit christelijke naastenliefde hoop, zorg, steun en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt zodat ze weer een stap in de goede richting kunnen zetten.  

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
4.000 euro