Close Menu

Stichting De Strohalm

Noord-Brabant

Stichting De Strohalm zet zich in voor kinderen in de gemeente Waalwijk die opgroeien in armoede. De sociale, psychische, maatschappelijke en/of intellectuele ontwikkeling van een kind mag nooit ofte nimmer in gevaar komen door de slechte financiële situatie van het gezin waarin het opgroeit. Vaak ligt het gevaar op de loer van sociale uitsluiting. Dit vinden zij onacceptabel. Voorzover het binnen hun mogelijkheden ligt, zal stichting De Strohalm dit proberen te voorkomen, door financiële ondersteuning aan gezinnen uit de doelgroep te bieden.

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
2.500 euro
2020
2.500 euro
2019
500 euro
250 euro
1.700 euro
2018
2.500 euro

Nieuws