Close Menu

Stichting Leergeld West-Brabant Oost

Noord-Brabant

Stichting Leergeld helpt kinderen van vier tot achttien jaar die door armoede thuis buiten de boot dreigen te vallen. Leergeld betaalt voor hen de kosten van allerlei buitenschoolse activiteiten.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2017
1.500 euro

Nieuws