Close Menu

Stichting Maatschappelijke Opvang regio 's-Hertogenbosch

Noord-Brabant

Onze ondersteuning is doelgericht: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De Maatschappelijke Opvang is gespecialiseerd in opvang en begeleiding van mensen met complexe problematiek, die dak-/thuisloos zijn of met relationeel geweld te maken hebben. 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2019
250 euro
2.463,04 euro
2018
250 euro
4.800 euro

Nieuws