Close Menu

Stichting Meer met Minder

Noord-Brabant

Stichting Meer met Minder zet zich in voor mensen die in een sociaal- maatschappelijk kwetsbare positie verkeren, met speciale aandacht voor mensen die in armoede leven. Stichting Meer met Minder tracht de armoede in Breda te bestrijden en bespreekbaar te maken alsmede de inwoners van Breda die het op financieel en materieel opzicht moeilijk hebben een stem en een podium te geven in de meest ruime zin van het woord.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2018
1.500 euro
2017
2.500 euro

Nieuws