Close Menu

stichting Power 4 Every1

Noord-Brabant

De stichting zet zich in voor gelijke toegankelijkheid voor iedereen, met of zonder functiebeperking. De doelgroep van de stichting beschikt over het algemeen over een kleine beurs. De stichting wil haar activiteiten dan ook aanbieden met een zo klein mogelijke eigen bijdrage. 

 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2018
1.000 euro