Close Menu

Voedselbank Den Bosch en omstreken

Noord-Brabant

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Stichting Voedselbank Den Bosch en omstreken helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.  

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
12.000 euro
2020
1.374,85 euro
7.500 euro
2018
2.500 euro

Nieuws