Close Menu

Stichting Leergeld Amsterdam

Noord-Holland

Stichting Leergeld wil kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen meer kansen geven om mee te doen aan sport, cultuur en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Voor die kinderen bestaan in Amsterdam al de nodige voorzieningen, maar die bereiken hen niet allemaal. Op grond van schattingen van de gemeente wordt ongeveer een-derde van die kinderen niet bereikt. Om dat anders aan te pakken, wil Leergeld naar die gezinnen toegaan om hen te informeren en te ondersteunen om van die voorzieningen gebruik te maken. Daarvoor heeft Leergeld in vier stadsdelen pilots opgezet: Zuidoost, Nieuw West, Noord en Oost.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
25.000 euro
2020
25.000 euro
2019
10.750 euro
2018
2.700 euro

Nieuws