Close Menu

Voedselbank Alkmaar

Noord-Holland

De stichting Voedselbank Alkmaar heeft de volgende doelstellingen:

  • het gedurende een gelimiteerde periode verstrekken van noodhulp in de vorm van gratis voedselpakketten aan mensen die over een laag vrij besteedbaar inkomen beschikken en daardoor gedurende een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien
  • het tegengaan van vernietiging of anderszins verloren gaan van overschotten aan voedingswaren die voor consumptie geschikt zijn
  • het voorzover mogelijk en desgewenst melden van noodsituaties aan daarvoor in aanmerking komende instanties  

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
4.800 euro
2020
1.250 euro
2019
3.250 euro
2018
6.100 euro
2017
2.600 euro

Nieuws