Close Menu

Leger des Heils welzijn en gezondheiszorg Noordoost

Overijssel

Leger des Heils Noordoost biedt zorg in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, IJsselland (Noordwest Overijssel) en de Noordoostpolder.

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
2.500 euro