Close Menu

Voedselbank Hellendoorn

Overijssel

Voedselbank Hellendoorn verstrekt wekelijks gratis voedsel aan mensen in de gemeente Hellendoorn die het tijdelijk even erg moeilijk hebben en afhankelijk zijn van (te)weinig leefgeld.
Zij werken uitsluitend met vrijwilligers en mensen met een arbeidsbeperking. Het voedsel wordt gedoneerd en zo eerlijk mogelijk verdeeld. Een deel van het voedsel komt van het regionale depot van Voedselbank Nederland. Het overige verwerven we middels plaatselijke bedrijven in inzamel acties.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2017
3.600 euro

Nieuws