Close Menu

Voedselbank Raalte e.o.

Overijssel

De Voedselbank Raalte e.o. is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld.

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De maximale tijd dat er voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie jaar.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
900 euro
2020
532,20 euro
2019
5.000 euro
2016
1.000 euro

Nieuws