Close Menu

SchuldHulpMaatje Utrecht

Utrecht

Een project van stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne

Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne coördineert sinds 2012 het project SchuldHulpMaatje Utrecht.

SchuldHulpMaatje is een project waarbij goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen die met financiële problemen te kampen hebben. Zij geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg wanneer het schuldhulpverleningstraject is afgerond.

De individuele ondersteuningstrajecten van een maatje met een hulpvrager zijn een aanvulling op de inzet van van lokale professionele instellingen en organisaties en vinden plaats in onderling overleg tussen maatje en hulpvrager.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2020
266,10 euro
700 euro
2018
1.400 euro
2017
1.500 euro

Nieuws