Close Menu

Stichting Leergeld Houten

Utrecht

Ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten de school. Uitsluiting heeft namelijk ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Je zal maar thuis moeten blijven als de klas op schoolreis gaat. Dat heeft ook invloed op vriendjes en vriendinnetjes, op klasgenoten en op de school. Leergeld wil voorkomen dat dat later duur leergeld wordt.

Steeds meer kinderen in Nederland, en zo ook in Houten, kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
De Stichting Leergeld Houten wil deze kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan schoolse- en buitenschoolse activiteiten. Activiteiten die voor hun ontwikkeling van groot belang zijn. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en meer eigenwaarde krijgen.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
12.500 euro
2020
7.500 euro
2019
1.750 euro
4.250 euro
1.750 euro
2018
250 euro
2017
1.500 euro

Nieuws