Close Menu

Voedselbank Utrecht

Utrecht

Stichting Voedselbank Utrecht zijn wijkgerichte voedselbanken en richt zich specifiek op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Om deel te kunnen nemen aan het project gelden specifieke inkomenseisen. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2020
5.000 euro