Close Menu

Voedselbank De Bevelanden

Zeeland

Op Noord- en Zuid-Beveland leven ongeveer 3900 huishoudens al langere tijd in armoede.Een deel van die gezinnen leeft onder de armoedegrens en is niet in staat rond te komen. Deze mensen wil de Voedselbank helpen door aan hen wekelijks een gratis voedselpakket te verstrekken. Dit pakket wordt tijdelijk uitgereikt en is bedoeld als aanvulling op de eigen boodschappen.

Voedselbank De Bevelanden werkt met ongeveer vijftig vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het voedsel, dat gratis gedoneerd wordt, op zo eerlijk mogelijke manier verdeeld wordt en bij de juiste mensen terecht komt. Op deze manier draagt de voedselbank ook bij aan het terugdringen van voedselverspilling. Je kunt stellen, dat dit de hoofddoelstellingen zijn van de voedselbank: het bieden van voedselhulp aan de mensen die dat het allernodigst hebben en het voorkomen dat kwalitatief goede voeding wordt verspild.

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
7.500 euro
2020
7.500 euro