Close Menu

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Zuid-Holland

Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht. Bestaande wettelijke en gemeentelijke voorzieningen kunnen niet in alle gevallen of snel een oplossing bieden. Als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen kan FBNR bijspringen met een (eenmalige) gift.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2019
3.000 euro