Close Menu

Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof

Zuid-Holland

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft, om een laagdrempelig huiskamer te bieden aan mensen met een klein sociaal netwerk, eenzame mensen en mensen die leiden onder sociale uitsluiting. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje koffie of thee. Men kan elkaar daar ontmoeten, men kan er het eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2019
250 euro
2016
250 euro

Nieuws