Close Menu

Stichting Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden

Zuid-Holland

Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat op Zuid-Hollandse eilanden een sterke behoefte is aan een kleding ten behoeve van de 16.000 huishoudens die onder de armoedegrens leven. De Kledingbank zet zich in om zoveel mogelijk klanten te voorzien van kleding, de vraag naar gebruikte kleding is enorm groot. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2020
3.000 euro
2017
3.500 euro

Nieuws